SAMORZĄDY

Obligacje komunalne

BOŚ Bank oferuje kompleksową obsługę emisji obligacji komunalnych, w tym:

 

 • udzielanie wszelkich informacji i wsparcie merytoryczne obejmujące m.in.
 • budowę właściwej struktury emisji obligacji, dostosowanej do możliwości finansowych i  tworzenie uchwały w sprawie emisji obligacji
 • prostą procedurę organizacji emisji z pominięciem czasochłonnego przetargu publicznego
 • gwarancję dojścia emisji do skutku
 • postawienie środków do dyspozycji w dacie określonej przez Klienta, bez konieczności przedkładania faktur i rachunków dotyczących celu emisji
 • możliwość rozłożenia emisji na poszczególne serie, wykupowane nawet po kilku latach, co pozwala zmniejszać obciążenia finansowe emitenta w okresie realizacji inwestycji
 • możliwość traktowania emisji jako wkładu własnego przy inwestycjach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • obsługę płatności wynikających z emisji obligacji
 • prowadzenie ewidencji obligacji
 • obsługę transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym
 • bezpieczeństwo ewidencji i sprawną obsługę emisji obligacji dzięki platformie informatycznej funkcjonującej w BOŚ Banku

Osoby do kontaktu:

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive