Logowanie do systemu bankowości internetowej

Proszę wprowadź Identyfikator, Klucz i naciśnij przycisk „zatwierdź”

Logowanie Pomoc
Identyfikator Pomoc
Klucz Pomoc
Pomoc
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
BOŚBank24 iBOSS

WIADOMOŚCI

Uwaga!

Przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej. Logowanie do systemu BOŚBank24 iBOSS odbywa się:

  • w przypadku korzystania z tokena: przy pomocy Identyfikatora i klucza, na który składa się hasło i wskazanie z tokena lub
  • przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego.
Bank nigdy nie prosi o podanie innych danych takich jak np. numer PIN, numer telefonu, PESEL, numer karty płatniczej, numer hasła jednorazowego. Wszelkie komunikaty, strony www, telefony lub maile zawierające prośbę o podanie dodatkowych danych należy traktować jako próbę wyłudzenia danych. O otrzymaniu takich zapytań należy natychmiast poinformować BOŚ Bank. Inne zasady bezpieczeństwa

Zamknij

Wybór metody logowania

Jeżeli posiadasz token - wybierz Logowanie tokenem
Jeżeli posiadasz kartę KIR - wybierz Logowanie podpisem

Zamknij

Identyfikator - jest to numer identyfikacyjny Klienta.

W polu 'Identyfikator' wpisz 8-cyfrowy numer otrzymany w Oddziale BOŚ S.A.

Zamknij
Klucz

Dla posiadacza tokena:

Przy pierwszym logowaniu w polu 'Klucz' wpisz 6 cyfr wyświetlonych przez token. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której ustalisz własne hasło. Nowe hasło musi mieć długość od 8 do 11 znaków - dowolnych cyfr lub liter.

Przy kolejnym logowaniu w polu 'Klucz' wpisz łącznie - swoje hasło i 6 cyfr wyświetlonych przez token.

Dla posiadacza koperty z hasłami:

Przy pierwszym logowaniu w polu 'Klucz' wpisz sześciocyfrowy PIN1 z koperty z hasłami. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której zmienisz hasło. Nowe hasło musi mieć długość od 8 do 11 znaków - dowolnych cyfr lub liter.

Przy kolejnym logowaniu w polu 'Klucz' wpisz swoje nowe hasło.

Zamknij

Klawiatura ekranowa - służy do wprowadzania Identyfikatora i Klucza.

Użycie klawiatury ekranowej do wprowadzania Identyfikatora i Klucza jest bezpieczniejsze niż korzystanie ze zwykłej klawiatury, można używać równocześnie klawiatury ekranowej i standardowej.

Przy korzystaniu z klawiatury ekranowej można używać następujących klawiszy funkcyjnych:

SHIFT - wybranie tego przycisku spowoduje przejście do trybu znaków specjalnych oraz dużych liter.
ALT - wybranie tego przycisku spowoduje przełączenie w tryb wprowadzenia polskich znaków, na ekranie klawiatury w odpowiednich miejscach pojawią się polskie znaki.
BACKSPACE - wybranie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie ostatniego pola formularza i przejście do pola poprzedniego.
ENTER - wybranie tego przycisku spowoduje wysłanie wprowadzonego hasła do Banku (klawisz ten ma taką samą funkcjonalność jak przycisk „zatwierdź” znajdujący się nad klawiaturą ekranową).

Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości

SUPERMEDIA Interactive