Brak pluginu Flash

Serwis dla niedowidzacych

PRZEDSIĘBIORSTWA

Logowanie

 1. Jak ustawić różne przeglądarki internetowe, aby prawidłowo funkcjonowała bankowość internetowa?
  Opis konfiguracji przeglądarek internetowych znajduje się w pliku - Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych.
   
 2. Dlaczego jest wyświetlane i jak usunąć pojawiające się powiadomienie o braku bezpieczeństwa certyfikatu kwalifikowanego w trybie pracy na Windows7?
    
  Komunikat o braku bezpieczeństwa certyfikatu kwalifikowanego wynika z braku nadrzędnego certyfikatu KIR na jednostce stacjonarnej klienta oraz ustawień Java. Podczas logowania za pomocą certyfikatu kwalifikowanego do systemu BOŚBank24 iBOSS się pojawia ostrzeżenie, że aplikacja Szafir i certyfikat kwalifikowany nie należą do zaufanych, bezpiecznych elementów. Instrukcja postępowania w przypadku wyświetlania komunikatu znajduje się tutaj.
   
 3. W jaki sposób zalogować się do systemu po raz pierwszy (przy pomocy tokena)?
  • Należy wejść na stronę internetową https://bosbank24.pl/iboss 
  • W wierszu „Logowanie” należy wybrać sposób, w jaki przebiega logowanie: przy pomocy tokena czy podpisu elektronicznego. Domyślnie system podpowiada „Logowanie tokenem”.
  • W polu „Identyfikator” należy wpisać 8-cyfrowy identyfikator nadany przez Bank.
  • Podczas pierwszego logowania przy pomocy tokena w polu „Klucz” należy wpisać aktualne wskazanie tokena. Aby token wyświetlił wymagane dane należy go uruchomić przy użyciu własnego numeru PIN do tokena (informacja o uruchomieniu tokena znajduje się w sekcji pytań Token), a następnie kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis APPLI wybrać przycisk „1”. Wyświetlony ciąg 6 cyfr należy wpisać na ekranie logowania w pole: Klucz”. Po wybraniu polecenia „zatwierdź” nastąpi przekierowanie do strony „Ustalenie własnego hasła dostępu”. Należy wówczas wpisać dwukrotnie własne hasło oraz nacisnąć przycisk „zatwierdź”. Hasło powinno zawierać od 8 do 11 znaków.
 1. Z ilu znaków powinno składać się hasło?
  Hasło musi mieć długość od 8 do 11 znaków - dowolnych cyfr lub liter (może składać się z dużych i małych liter).
   
 2. Czy można zmienić hasło dostępu?
  Hasło można zmienić po zalogowaniu do systemu BOŚBank24 iBOSS w zakładce ‘Konfiguracja’ w opcji ‘Zmiana hasła’. Zalecamy regularną zmianę hasła.
   
 3. Co należy wpisać w pole ‘Klucz’ na ekranie logowania do systemu BOŚBank24 iBOSS?
  Podczas kolejnego (nie pierwszego) logowania w pole ‘Klucz’ należy wprowadzić ustalone samodzielnie podczas pierwszego logowania hasło oraz wskazanie tokena. Aby token wyświetlił wymagane dane należy go uruchomić przy użyciu własnego numeru PIN do tokena (informacja o uruchomieniu tokena znajduje się w sekcji pytań Token), a następnie kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis APPLI wybrać przycisk „1”. Wyświetlony ciąg 6 cyfr należy wpisać w tym samym wierszu po haśle.
   
 4. Zgubiłem/łam / zapomniałem/łam: identyfikator / hasło. Co dalej?
  W przypadku utraty danych do logowania czyli identyfikatora lub hasła należy zgłosić się do placówki Banku prowadzącej rachunek.
   
 5. Po której błędnej próbie logowania dostęp jest blokowany?
  Dostęp do systemu jest blokowany po trzeciej, kolejnej, błędnej próbie logowania. Nie ma znaczenia czas jaki upływa między kolejnymi, błędnymi logowaniami. Blokowanie dostępu ma na celu zabezpieczenie systemu, a tym samym dostępu do rachunków przez osoby niepowołane.
 6. Jak sprawdzić czy dostęp do rachunku jest zablokowany?
  Po trzeciej błędnej próbie zalogowania do systemu następuje zablokowanie możliwości logowania. Na stronie logowania po wprowadzeniu danych pojawia się informacja ‘Nieprawidłowy Identyfikator lub Klucz’. W celu sprawdzenia czy dostęp jest zablokowany należy zadzwonić pod numer Infolinii: 801 355 455 lub 22 543 34 34. Jeśli Użytkownik pamięta hasło jakie ustanawiał podczas pierwszego logowania, wówczas odblokowanie dostępu może zostać wykonane za pośrednictwem Infolinii BOŚ Banku. Jeśli Użytkownik nie pamięta ustanowionego przez siebie hasła do logowania należy zgłosić się do dowolnej placówki BOŚ Banku w celu złożenia dyspozycji odblokowania dostępu.
   
 7. Jak można odblokować dostęp do rachunku?
  Jeśli Użytkownik pamięta hasło jakie ustanawiał podczas pierwszego logowania, wówczas odblokowanie dostępu może zostać wykonane za pośrednictwem Infolinii BOŚ Banku pod numerem 801 355 455 lub 22 543 34 34. Jeśli Użytkownik nie pamięta ustanowionego przez siebie hasła do logowania należy zgłosić się do dowolnej placówki BOŚ Banku i złożyć dyspozycję odblokowania dostępu na formularzu przedstawionym przez Bank.

   

 

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive