Placówki i bankomaty

Od 1 października 2013r. bankomaty zlokalizowane w placówkach BOŚ S.A. obsługiwane przez spółkę Euronet

Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska od dnia 26 lutego 2014 r. rozpoczął wydawanie kart kredytowych systemu MasterCard. Nowe karty są dostępne zarówno dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych Banku. Z dniem 26.02.2014 r. Bank zaprzestaje również wydawania nowych kart kredytowych Visa.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z INFOLINIĄ 801 355 455 / +48 22 543 34 34

 


Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w BOŚ S.A. - zmiana realizacji zajęć wierzytelności

Informujemy, że w regulaminie rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych zostały zmienione zapisy dotyczące sposobu realizacji zajęć wierzytelności z rachunków, w których został uruchomiony limit overdraft (postanowienia par. 75 ust 15 i 16 oraz par. 86 ust. 3).
Zgodnie z nowymi zapisami regulaminu, każdy wpływ na rachunek będzie zaliczany w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu limitu overdraft, a zajęcie będzie realizowane dopiero po spłacie limitu.
W regulaminie dodano również zapis, że w przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku Bank ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z niewykorzystanego limitu overdraft.
Zmiany obowiązują od 2 stycznia 2014 r.

Do pobrania:

 

Od 1 października 2013r. bankomaty zlokalizowane w placówkach BOŚ S.A. obsługiwane przez spółkę Euronet

Szanowni  Klienci,
Informujemy ,  że od dnia 1 października 2013r. bankomaty zlokalizowane w placówkach BOŚ S.A. są obsługiwane przez spółkę Euronet.  Klienci BOŚ Banku będą mogli korzystać z tych bankomatów tak, jak dotychczas z bankomatów BOŚ na warunkach obowiązujących dla bankomatów własnych, zgodnie z obowiązującą  Taryfą opłat i prowizji.

Oprócz  dostępnych, standardowych usług bankomatowych  jak : wypłata gotówki, sprawdzanie salda, zmiana kodu PIN , Klienci będą mieli także możliwość ładowania kart pre paid.

 

 

  • BOŚFaktor
  • Dom Maklerski BOŚ S.A.
  • BOŚ EkoProfit
  • Fundacja BOŚ
  • eko-Polska
  • Pośrednicy finansowi
  • Informacje dla klientów

kalkulator CO2

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive