Brak pluginu Flash

Serwis dla niedowidzacych

PRZEDSIĘBIORSTWA

Lokaty w złotych i w walutach

Opis
Rachunki lokat terminowych otwierane i prowadzone:

 • w ramach oferty publicznej
 • na zasadach negocjowanych

Adresaci
Klienci korporacyjni oraz sektora finansów publicznych

Dlaczego lokaty w BOŚ S.A. to dobry wybór?

 • Zapewniamy możliwość negocjacji stawek oprocentowania i terminów
 • Zapewniamy bezpieczne i efektywne zagospodarowanie wolnych środków

Charakterystyka
Lokaty terminowe w ramach oferty standardowej:

 • Okres trwania: 21 dni, 1 M, 3 M, 6 M, 12 M
 • Waluta: PLN USD  EUR  GBP CHF  SEK
 • Oprocentowanie: stałe/zmienne
 • Kapitalizacja: zgodnie z umową
 • Minimalna kwota lokaty:
  • 10 000 PLN lub równowartość 3 000 USD dla innych walut wymienialnych.

Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych:

 • Okres trwania: do 24 miesięcy
 • Waluta: PLN USD  EUR  GBP CHF  SEK
 • Oprocentowanie: stałe
 • Minimalna kwota lokaty: 
  • Uprawniająca do negocjacji wysokości oprocentowania dla lokat złotowych - 500 000 PLN
  • Uprawniająca do negocjacji wysokości oprocentowania dla lokat walutowych - równowartość 100 000 PLN
    

Lokaty terminowe na warunkach preferencyjnych:

 • Okres trwania: do 12 miesięcy
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie stałe
 • Minimalna kwota lokaty: 100 000 PLN
   

Automatyczna lokata Overnight

 • Pozostające na rachunku wolne środki mogą być automatycznie lokowane na jednodniowych lokatach overnight.
 • Zakładane są automatycznie w każdym dniu roboczym, na okres 1 dnia roboczego lub na okres obejmujący dzień otwarcia lokaty oraz następujące po nim dni  wolne od pracy.
 • Waluta PLN, EUR
 • Minimalna kwota lokaty:
  •  50 000 PLN
  • 15 000 EUR
 • Oprocentowanie indywidualnie ustawiane w każdym dniu roboczym, dla PLN oparte o stawkę WIBID O/N, dla EUR wynosi 0,01%.


Warunki udostępnienia:

 • Dla Klientów posiadających rachunek bieżący - w ramach umowy rachunku bieżącego może być otwierana dowolna ilość lokat terminowych
 • Dla nie posiadających rachunku bieżącego – w ramach podpisanej Umowy ramowej rachunków lokat terminowych standardowych i preferencyjnych zakładana jest dowolna ilość lokat terminowych
 • W przypadku lokat negocjowanych  - w ramach podpisanej umowy w sprawie zawierania transakcji lokat negocjowanych.

 

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive