MKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31MKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31MKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:TreasurySharesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31MKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:SharePremiumMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01MKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:StatutoryReserveMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01MKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:OtherReservesMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31MKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMemberMKP1B7E76TN04CD85Z792021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberiso4217:PLNiso4217:PLNxbrli:shares
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2022 R.
SPORZĄDZONE ŁĄCZNIE ZE SPRAWOZDANIEM ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Warszawa, marzec 2023 r.
Obraz zawierający tekst, znak, na wolnym powietrzu, czytanie

Opis wygenerowany automatycznie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2022 r.
S t r o n a | 2
Spis treści
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2022 r.
S t r o n a | 3
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2022 r.
S t r o n a | 4
WYBRANE DANE FINANSOWE
GRUPA
w tys. zł
w tys. EUR
Dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.
12 miesięcy zakończonych 31-12-2022
12 miesięcy zakończonych 31-12-2021
12 miesięcy zakończonych 31-12-2022
12 miesięcy zakończonyc h 31-12- 2021
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
1 205 878
430 640
257 210
94 075
Przychody z tytułu opłat i prowizji
167 992
181 742
35 832
39 702
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy (w tym należności od klientów)
22 878
67 633
4 880
14 775
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
-
197
-
43
Zysk brutto
194 135
79 269
41 408
17 317
Zysk netto `
128 244
47 456
27 354
10 367
GRUPA
w tys. zł
w tys. EUR
31-12-2022
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2021
Aktywa razem
22 006 181
20 229 559
4 692 250
4 398 304
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
141 143
420 389
30 095
91 401
Zobowiązania wobec klientów
18 820 809
17 007 863
4 013 051
3 697 844
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 964 138
1 865 795
418 802
405 661
Kapitał podstawowy
1 461 036
1 461 036
311 528
317 658
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
14,95
14,61
BANK
w tys. zł
w tys. EUR
Dane sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
12 miesięcy zakończonych 31-12-2022
12 miesięcy zakończonych 31-12-2021
12 miesięcy zakończonych 31-12-2022
12 miesięcy zakończonyc h 31-12- 2021
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
1 198 582
423 307
255 654
92 474
Przychody z tytułu opłat i prowizji
82 766
83 703
17 654
18 285
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy (w tym należności od klientów)
-2 658
20 222
-567
4 418
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
-
197
-
43
Zysk brutto
185 912
73 891
39 654
16 142
Zysk netto
127 608
48 714
27 218
10 642
BANK
w tys. zł
w tys. EUR
31-12-2022
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2021
Aktywa razem
21 915 238
20 093 787
4 672 858
4 368 784
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
141 143
420 389