Kredyt inwestycyjny_AGRO

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny na zakup m.in. maszyn, zwierząt oraz ziemi umożliwi Ci szybkie unowocześnienie Twojego gospodarstwa

Kredyt inwestycyjny AGRO udzielany na:

 • zakup ziemi rolnej od osób fizycznych, prawnych, Skarbu Państwa
 • budowa, rozbudowa, remont, modernizacja budynków inwentarskich  i magazynowych wraz z wyposażeniem
 • zakup nowych i używanych maszyn, urządzeń do produkcji rolnej oraz środków transportu (max. 10 letnich)
 • zakup inwentarza żywego - stado podstawowe
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem zaciągniętym w innym banku,
 • refinansowanie pożyczki hipotecznej o pierwotnym okresie spłaty minimum 10 lat zaciągniętej w innym banku,
 • finansowanie pomostowe i uzupełniające w zakresie inwestycji realizowanych  przez klientów ubiegających się lub korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Programów Pomocowych1).

__________________________________

1) Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredytów unijnych na finansowanie projektów objętych Programami Pomocowymi w latach 2014-2020.

 

 • maksymalna kwota kredytu do 20 000 000 zł 2)
 • okres kredytowania do 240 m-cy 3)
 • karencja kapitału do 24 m-ce 4)
 • wkład własny 0-15%
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

_________________________________

2) Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem, że wysokość kredytu na poniższe cele wynosi maksymalnie 10 000 000,00 PLN :

 • zakup ziemi rolnej od osób fizycznych, prawnych oraz Skarbu Państwa,
 • zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej oraz środków transportu,
 • zakup inwentarza żywego (stado podstawowe).

3) Za wyjątkiem:

 • zakupu nowych i używanych maszyn i urządzeń do produkcji  rolnej oraz środków transportu, gdzie okres finansowania wynosi maksymalnie 120 miesięcy,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem zaciągniętym w innym banku, gdzie okres finansowania wynosi maksymalnie  180 miesięcy,
 • zakup inwentarza żywego (stado podstawowe),  gdzie okres finansowania wynosi maksymalnie 60  miesięcy.

4)  Z zastrzeżeniem, że w przypadku:

 • rozbudowy, remontu lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynowych wraz z wyposażeniem karencja wynosi maksymalnie 18 miesięcy,
 • zakupu inwentarza żywego karencja wynosi maksymalnie 12 miesięcy,
 • refinansowania nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem zaciągniętym w innym banku-  karencja nie obowiązuje,
 • zakupu nowych i używanych maszyn i urządzeń do produkcji  rolnej oraz środków transportu karencja nie obowiązuje,
 • spłaty odsetek karencja nie obowiązuje.

 

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą lub już teraz zadzwoń do naszego Doradcy.