Bank Ochrony Środowiska w koalicji 5 frakcji

← Aktualności

Bank Ochrony Środowiska w koalicji 5 frakcji

| Aktualności

BOŚ wraz z  siedmioma innymi organizacjami przystąpił do koalicji 5 frakcji – inicjatywy, która łączy wysiłki biznesu, samorządów oraz NGO’s w zakresie właściwego systemu segregowania odpadów. Oficjalne przyjęcie nowych koalicjantów odbyło się 15 stycznia br. w Warszawie.

Przedstawiciele siedmiu firm i organizacji, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 Frakcji potwierdzili tym samym zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu eko-oznakowań/ piktogramów na opakowaniach produktów, które pomagają konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować . Nowi koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Przypomnijmy, że według wytycznych europejskich, w 2019 roku poziom odzysku surowcowego powinien osiągnąć poziom 40%, gdzie dotychczasowe efekty szacuje się na poziomie ok 25%. Stąd tak ważne są wszelkie inicjatywy, które przybliżą Polskę do osiągnięcia wymaganych limitów i oddalą widmo wielomilionowych kar dla Polski za niewypełnienie obowiązku.

Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):

  • BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ,
  • Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
  • Carrefour Polska,
  • EMKA Polska,
  • Fundacja PlasticsEurope Polska,
  • LEAR Corporation Poland,
  • Leclerc Polska,

Obecnie do Koalicji należy łącznie 17 firm i organizacji, które połączyły swoje siły i wspólnie tworzą systemowe rozwiązania na rzecz podniesienia efektywnej zbiórki odpadów, w szczególności opakowaniowych, w Polsce. Ich zaangażowanie w Koalicję to m.in. tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i klientów, prowadzenie testów konsumenckich, konsultacje środowiskowe czy promocja systemu w swoich branżach.

SZANSE I WYZWANIA
Koalicję 5 frakcji wyróżnia spośród innych inicjatyw dotyczących segregowania odpadów nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki system jest tworzony – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. 15 stycznia 2019 odbyło się jedno z takich spotkań. Podczas sesji dyskusyjnych przy stolikach tematycznych eksperci rozmawiali o wyzwaniach, mocnych i słabych stronach proponowanego przez Koalicję rozwiązania oznakowania opakowań oraz wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych. Taka forma spotkania pokazuje, że każdy członek Kolacji ma wpływ na jej rozwój.