← Aktualności

BOŚ na OSG w Siedlcach

| Aktualności

Bank Ochrony Środowiska na OSG w Siedlcach: o cieple systemowym i rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa; o możliwościach finansowania inwestycji energetycznych; z nagrodą Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018.

Dziś drugi i zarazem ostatni dzień Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. We wczorajszym panelu dotyczącym „Ciepła Systemowego i polityki antysmogowej” Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ mówił m.in. o roli Banku Ochrony Środowiska w rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa.

Jako instytucja wpisana trwale w system finansowania ochrony środowiska w Polsce BOŚ jest Bankiem, który obok Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska efektywnie  dystrybuuje środki pomocowe przeznaczone na inwestycje w ciepłownictwie – np. w postaci linii kredytowych z banków zagranicznych czy instrumentów inżynierii finansowej Unii Europejskiej (np. w takich inicjatywach jak  Jessica czy Jeremie). Poprzez dedykowaną spółkę BOŚ Eko Profit S.A. Grupa BOŚ świadczy dla podmiotów z branży kompleksowe usługi okołoprojektowe (np. sporządzanie wniosków o udzielenie finansowania dotacyjnego, usługi doradztwa i due diligence techniczno-ekonomicznego). Ważną rolą Banku jest również uzupełnianie montażu finansowego inwestycji korzystających ze wsparcia dotacyjnego (kredyty uzupełniające czy pomostowe).

Z kolei podczas piątkowego panelu pn. „Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania”, w którym wzięli udział dr inż. Jarosław Bigorajski, ekolog BOŚ oraz Paweł Okoński, Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A., wskazano m.in. na rolę Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu inwestycji mogących mieć wpływ na poprawę stanu powietrza w Polsce. Doświadczenie BOŚ w tym obszarze najlepiej opisują liczby: wartość proekologicznych inwestycji zrealizowanych z jego udziałem to  prawie 51 mld zł, z czego ponad 37 mld to całkowita wartość zadań z dziedziny ochrony atmosfery. Duża część tych projektów była finansowana we współpracy z założycielem i głównym akcjonariuszem Banku – NFOŚiGW oraz z wojewódzkimi funduszami. Wszystkie działania BOŚ na rzecz Ochrony Atmosfery zostały ujęte w najnowszym wydaniu Raportu Ekologicznego 2017/2018, w którym obok oferty zaprezentowane zostały także inwestycje realizowane z udziałem Banku.

Pierwszy dzień  Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki Bursztynów Polskiej Gospodarki 2018. Nagrody te przyznawane są osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Bank Ochrony Środowiska otrzymał Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018 „za aktywne i efektywne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony środowiska i wspierających zrównoważony rozwój Polski”.


W imieniu BOŚ statuetkę Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018 odebrał Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu (po prawej)