Zmiana regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

← Aktualności

Zmiana regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

| Finanse publiczne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 listopada 2015 r. wprowadza zmiany w „Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business". Zmiany Regulaminu dotyczą w szczególności następujących obszarów:

  1. Zmiany zasad wyliczania Minimalnej kwoty do spłaty z aktualnie obowiązujących 5% min. 30 zł zadłużenia wskazanego z Zestawienia Transakcji na 4% min. 30 zł, dla Zestawień transakcji wygenerowanych od dnia 1 grudnia 2015 roku,
  2. Uszczegółowienia zapisów związanych z zasadami rozliczenia i przewalutowania transakcji, poprzez wskazanie dokładnego miejsca, w którym Klient uzyskuje informacje o stosowanych przez  Bank kursach walutowych,
  3. Doprecyzowania terminów rozliczenia spłat karty, poprzez dokładne wskazanie terminów rozliczenia spłat karty na rachunku karty, terminów udostępnienia środków oraz kolejności rozliczenia spłaty z zadłużeniem,
  4. Uzupełnienia zapisów dotyczących blokady karty, w zakresie informowania Klienta o blokadzie karty przez Bank,
  5. Uszczegółowienia zasad rozliczenia opłaty rocznej,
  6. Wprowadzenia możliwości informowania przez Bank o zmianach w Umowie za pomocą bankowości internetowej,
  7. Wprowadzenia nowej wersji Komunikatu, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są również w oddziałach Banku oraz  pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy w trybie i terminach określonych w dotychczasowym Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business."

Regulamin do pobrania.