Zmiana Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

← Aktualności

Zmiana Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

| Finanse publiczne

Uprzejmie informujemy, że od 29 grudnia 2015 r. Bank wprowadza zmiany w „Regulaminie wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business". Zmianie ulegają terminy wprowadzenia nowego wzoru do wyliczenia Minimalnej kwoty do spłaty, określanej na zestawieniu transakcji.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w serwisie internetowym, w oddziałach Banku oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy w trybie i terminach określonych w dotychczasowym Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business.