Gazeta Bankowa wyróżniła Bank Ochrony Środowiska

← Aktualności

Gazeta Bankowa wyróżniła Bank Ochrony Środowiska

| Aktualności

Gazeta Bankowa po raz kolejny wyłoniła liderów polskich finansów, przyznając nagrody dla najlepszych banków. BOŚ Bank odebrał wyróżnienie w kategorii Mały i Średni Bank Komercyjny.


W ubiegłym roku Bank Ochrony Środowiska osiągnął jeden z najlepszych wyników w historii.


Grupa BOŚ S.A. w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 63,7 mln zł czyli przeszło 1/3 powyżej roku poprzedniego. Znaczącym sukcesem był wypracowany wynik z tytułu odsetek, który w ostatnim kwartale 2018 roku wyniósł 102 mln zł. Ubiegły rok był również przełomowym okresem w procesie restrukturyzacji Banku. Skutecznie zoptymalizowano model biznesowy, co umożliwiło znacząco poprawić wskaźniki efektywności. Dzięki poprawie jakości i rentowności portfela kredytowego Grupa BOŚ S.A. uzyskała wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,0% w 2018 roku.


W I kwartale 2019 roku Bank udzielił kredytów i pożyczek na rekordową kwotę 1,1 mld zł, tj. o 90,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Efektywną realizację strategii polegającą na dążeniu do dominującego udziału klientów instytucjonalnych w sprzedaży kredytów, widać było po odnotowanym wzroście tej wartości do 93 proc. w br. z poziomu 88 proc. przed rokiem. Rok do roku sprzedaż kredytów w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 100,5 proc. a w segmencie klientów indywidualnych o 13 proc.


W konkursie na „Najlepszy bank” wybrano zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych jak i spółdzielczych, dzieląc pierwszą grupę jeszcze na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału była wysokość kapitałów własnych).


W kapitule konkursu zasiedli m.in. prezes Narodowego Banku Polskiego, członkowie Rady Polityki Pieniężnej oraz przedstawiciele wyższych uczelni ekonomicznych.