Informacja dotycząca ryzyk związanych z inwestycjami w „waluty” wirtualne

← Aktualności

Informacja dotycząca ryzyk związanych z inwestycjami w „waluty” wirtualne

| Aktualności

Szanowni Państwo,

w ostatnim okresie obserwuje się znaczący wzrost obrotów, tzw. walutą wirtualną (ang. virtual currency), do której zalicza się np. bitcoin, litecoin, ether, peercoin (PPcoin), dogecoin oraz inne waluty wirtualne. Bank Ochrony Środowiska S.A. zwraca uwagę, że rynek walut wirtualnych nie jest uregulowany, co oznacza, że podmioty dokonujące obrotu tego typu „walutą” nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a środki pieniężne gromadzone przez tego typu podmioty nie są również objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Biorąc pod uwagę fakt, że waluty wirtualne stanowią de facto cyfrową reprezentację wartości (elektroniczny zapis wartości), nieemitowaną przez bank centralny (np. Narodowy Bank Polski – NBP), ani organ publiczny, niejednokrotnie powiązaną z walutą określonego rodzaju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu, tym samym narażone są – jak każde inne dane elektroniczne – na cyberataki dokonywane przez hakerów komputerowych, co skutkować może, np. utratą tych zapisów elektronicznych.

W związku z powyższym Bank Ochrony Środowiska S.A. przestrzega klientów przed inwestowaniem środków pieniężnych w tego rodzaju „walutę”.

Warto zaznaczyć, że KNF oraz NBP wystosowały wspólne stanowisko ostrzegające potencjalnych użytkowników przez ryzykiem związanym z „wirtualnymi” walutami.

Wspólne stanowisko KNF oraz ZBP znajduje się pod linkiem:

http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/komunikat-waluty-wirtualne.pdf

W przedmiotowym dokumencie wymienia się przykładowe rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem , tzw. kryptowaluty, np.:

  • (a) ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności tego rodzaju „waluty”, np. w punktach handlowo – usługowych, w zw. z faktem że przedmiotowe „waluty” nie są prawny środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w walutach „wirtualnych”, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały,
  • (b) ryzyko związane z możliwością oszustwa (piramidy finansowe),
  • (c) ryzyko związane z dużą zmianą ceny.


KNF oraz NBP uruchomiły portal internetowy szczegółowo informujący o ryzykach związanych z inwestowaniem środków pieniężnych w waluty wirtualne oraz możliwością ich utraty.

Informacje, o których mowa powyżej znajdują się pod linkiem: https://uwazajnakryptowaluty.pl/

Jednocześnie informujemy, iż uwzględniając ryzyka związane z obrotem kryptowalutą, Bank – w trosce o bezpieczeństwo klientów i bezpieczeństwo obrotu – od dnia 1 stycznia 2018r. nie otwiera rachunków bankowych dla podmiotów prowadzących działalność umożliwiającą obrót kryptowalutami.