← Aktualności

Zmiana Regulaminu Bankowości Elektronicznej

| Klienci indywidualni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z udostępnieniem Usługi TeleBOŚ zmianie ulega Regulamin Bankowości elektronicznej.

Zmieniony Regulamin Bankowości Elektronicznej będzie miał zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Bankowości Elektronicznej, którzy:

  • a) zawarli umowę od dnia 15 grudnia 2016 r.,
  • b) zawarli umowę do dnia 14 grudnia 2016 r. włącznie i objęci zostaną zmienionym Regulaminem od dnia 1 marca 2017 r., chyba że posiadacz rachunku złoży wcześniej oświadczenie o uznaniu za wiążące zmienionych postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych”, „Taryfy Opłat i Prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla  klientów indywidualnych”, „Regulaminu bankowości elektronicznej”.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Bankowości Elektronicznej.


Pozdrawiamy,
Zespół BOŚ Banku