← Aktualności

Zmiany oferty depozytowej

| Klienci indywidualni

Informujemy, że od dnia 19 października 2017 r. zmianie ulegają warunki likwidacji lokat przed terminem zapadalności w odniesieniu do następujących lokat:

  • EKOlokata na Lata
  • EKOlokata standardowa
  • EKOlokata z Frankiem
  • Lokata negocjowana

Z chwilą wprowadzenia zmiany naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu:
a) dla umów zawartych od 19.10.2017 - powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości
b) dla umów zawartych do 18.10.2017 - powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w takiej walucie, jak waluta lokaty.

Prosimy o zapoznanie się z nową Tabelą oprocentowania lokat, Regulaminem Promocji „EKOlokata na Lata” oraz Regulaminem Promocji „EKOlokata z Frankiem”.