← Aktualności

Zmiany oferty depozytowej

| Klienci indywidualni

Informujemy, że od 13 listopada 2017 r. Bank wprowadził do oferty następujące promocje depozytowe:

Dodatkowo z oferty sprzedaży wycofane zostają następujące promocje depozytowe:

  • EKOlokata Korzystna
  • EKOlokata SUPERprocentująca
  • EKOlokata Wysoko Procentująca
  • EKOlokata z Bonusem

z jednoczesną zmiana oprocentowania dla ww. depozytów odnawiających się.

Prosimy o zapoznanie się z nową Tabelą oprocentowania lokat i Tabelą oprocentowania lokat wycofanych z oferty.