Komunikat w sprawie skanowania przez użytkowników smartfonów kodów QR z naklejek bezprawnie umieszczanych na bankomatach

← Aktualności

Komunikat w sprawie skanowania przez użytkowników smartfonów kodów QR z naklejek bezprawnie umieszczanych na bankomatach

| Aktualności

Departament Bezpieczeństwa Banku ostrzega użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które są w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane na bankomatach. Naklejki z kodami QR zamieszczane są bez zgody i wiedzy ich właścicieli tj. banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.

Jest to celowe działanie przestępców na szkodę użytkowników bankomatów. 

Mechanizm działania

Użytkownicy bankomatów  są w ten sposób zachęcani np. do udziału w loteriach z nagrodami. W tym przypadku, po zeskanowaniu kodu QR z naklejki  następuje przekierowanie do usługi SMS PREMIUM, co z kolei powoduje naliczenie wysokich opłat za jej włączenie.

Kody QR mogą zarówno inicjować wyłudzenie, jak również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem jest wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Departament Bezpieczeństwa BOŚ zaleca ostrożność w skanowaniu kodów QR, szczególnie tych niewiadomego pochodzenia, udostępnianych w miejscach publicznych.

Klienci BOŚ S.A., którzy staną się ofiarą przestępstwa, powinni niezwłocznie zawiadomić Bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce Policji.