Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

← Aktualności

Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

| Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 88), powstał Rejestr, zawierający domeny internetowe podmiotów, świadczących nielegalne gry hazardowe (www. rejestrdomenzakazanych.pl).
Zgodnie z ww. ustawą zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez Banki, w tym Bank Ochrony Środowiska S.A., na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do przedmiotowego Rejestru.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny internetowej wpisanej do Rejestru, Bank Ochrony Środowiska S.A. jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług płatniczych w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu danej domeny do Rejestru.
Obostrzenia powyższe wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są również w Oddziałach oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).