Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

← Aktualności

Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

| Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Klient może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich poprzez zwrócenie się do:

 1. Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl); 
 2. Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl/regulacje/ Sad_Polubowny/index.jsp).
 3. Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc) – w okresie, w którym Arbiter posiada status podmiotu uprawnionego w rozumieniu ww. ustawy.

Do ww. przepisów prawa zostały dostosowane postanowienia dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich w regulacjach produktowych i Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A. Zmiany wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2017r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych - obowiązujący od 10 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w odniesieniu do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych do 14 grudnia 2016 r.
 2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych - obowiązujący:
  a) od 10 stycznia 2017 r. - w odniesieniu do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych od dnia 15 grudnia 2016 r.,
  b) od dnia 1 marca 2017 r. - w odniesieniu do umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych do dnia 14 grudnia 2016 r.
 3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych - obowiązujący od 10 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
 4. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych  - obowiązujący od 1 marca 2017 r.
 5. Zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych
 6. Zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych
 7. Zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych z programem MDM
 8. Zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych z dotacją NFOŚiGW
 9. Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są również w oddziałach Banku oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34
(koszt zgodny z taryfą operatora).