Zmiana oprocentowania depozytów mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

← Aktualności

Zmiana oprocentowania depozytów mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

| Mikroprzedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że Bank Ochrony Środowiska S.A. dokonał zmiany oprocentowania depozytów mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych jak również zmiany sposobu prezentacji stawek oprocentowania. Przygotowaliśmy dla Państwa jedną Tabelę oprocentowania – wspólną dla  rachunków i depozytów w złotych polskich i walutach wymienialnych.  Zwracamy Państwa uwagę w szczególności na zmiany w:

  • Tabeli oprocentowania Automatycznych lokat overnight – stawki i kwoty graniczne dotyczą wszystkich Klientów i wszystkich Kont,
  • Tabelach oprocentowania lokat terminowych standardowych o zmiennym i stałym oprocentowaniu – brak zróżnicowania stawek lokat przy poszczególnych rodzajach Kont,
  • Tabeli oprocentowania rachunków – podwyższeniu uległo oprocentowanie rachunków dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych z wyjątkiem Konta Elastycznego z Taryfą Optymalną

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową Tabelą Oprocentowania środków pieniężnych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, która obowiązuje od dnia 01 marca 2017 r.