← Aktualności

Zmiany Taryfy dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i NGO

| Mikroprzedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 17 sierpnia 2017 r. BOŚ Bank S.A. wprowadza zmiany „Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych” (dalej: „Taryfa opłat i prowizji”).

Najistotniejsze zmiany
w Taryfie opłat i prowizji dotyczą:

  • zwiększenia przejrzystości i czytelności Taryfy opłat i prowizji poprzez zastosowanie nowej szaty graficznej,
  • aktualizacji wysokości oraz zasad naliczania poszczególnych stawek opłat i prowizji, która w szczególności dotyczy: przyznania/odnowienia/ /zmiany kwoty limitu overdraft, realizacji wpłat i wypłat gotówkowych, realizacji przelewów krajowych w tym polecenia zapłaty i zleceń stałych, realizacji poleceń wypłaty za granicę, wyciągów, w tym MT940 oraz bankowości elektronicznej.
  • wprowadzenia nowych opłat i prowizji głównie dotyczących nowych usług i funkcjonalności bankowości elektronicznej,
  • wycofania niektórych opłat i prowizji, w szczególności z tytułu zmiany pakietów w administracji na pakiety w aktualnej ofercie oraz za usługi, których Bank zaprzestał świadczenia,
  • doprecyzowania postanowień odnośnie zasad pobierania niektórych opłat i prowizji.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w oddziałach BOŚ Banku S.A. oraz  pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34
(koszt zgodny z taryfą operatora).
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia Państwa zadowolenia ze świadczonych przez BOŚ Bank S.A. usług.

Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych