← Aktualności

Zmiany w Regulaminie rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

| Mikroprzedsiębiorstwa

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. BOŚ S.A.  wprowadza zmiany w „Regulaminie rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w BOŚ S.A. w zakresie:

1. Dostosowania  zapisów Regulaminu do Ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych Ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych( Dz. U. z 2017 r. poz. 2491)

2. Uściślenie zapisów dotyczących obowiązków informacyjnych Klienta i warunków wypowiedzenia Umowy rachunku przez Bank,

3. Pozostawienia możliwości starania się o limit overdraft::

  Osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i niestosującą zasad rachunkowości określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym spółek cywilnych dwóch wspólników,

   Udzielenie limitu będzie uzależnione od oceny zdolności kredytowej .

4. Wprowadzenie zapisu dotyczącego warunków realizacji lub braku możliwości realizacji poleceń przelewu za granicę do krajów EOG bez nr IBAN.

 

Dla Umów rachunków zawartych do dnia 30 marca 2018r. włącznie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r.


Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są również w oddziałach Banku oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34
(koszt zgodny z taryfą operatora)”.