Oferta specjalna na przewalutowania kredytu w CHF

← Aktualności

Oferta specjalna na przewalutowania kredytu w CHF

| Aktualności

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 roku Bank wprowadził ofertę specjalną dla Kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne denominowane do CHF, którzy złożą Wniosek o przewalutowanie kredytu na PLN, w terminie do dnia 31.03.2018 roku.

W ramach oferty specjalnej przewalutowania:

  • pozostała do spłaty kwota zadłużenia z tytułu kredytu w CHF zostanie przewalutowana po  kursie średnim NBP obowiązującym w dniu zawarcia aneksu do Umowy;
  • dla kredytów hipotecznych, w których okres pozostałego do spłaty zadłużenia nie przekracza 60 miesięcy, możliwa jest zmiana oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe – 5,5%
  • w przypadku kredytów hipotecznych, w których okres pozostałego do spłaty zadłużenia przekracza 60 miesięcy, jak również w przypadku braku wniosku Klienta o zmianę oprocentowania kredytu (w przypadku, gdy okres spłaty nie przekracza 60 miesięcy), oprocentowanie kredytu pozostaje zmienne i wynosi -  stawka WIBOR 6M powiększona o marżę Banku *
  • dla ustalania oprocentowania zmiennego Bank przyjmuje niższą z marż: z umowy kredytu denominowanego  w CHF lub z aktualnej Tabeli Oprocentowania dla kredytów hipotecznych  w PLN w zależności od aktualnego wskaźnika LTV przyjętego na dzień podpisywania Aneksu do Umowy kredytu;
  • za aneks w sprawie przewalutowania pobierana jest opłata zgodnie z TOIP dla klientów indywidualnych


Oferta specjalna może być zastosowana tylko do czynnych umów kredytów hipotecznych denominowanych do CHF, prawidłowo obsługiwanych, niebędących w windykacji, udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych na podstawie Wniosków kredytowych złożonych w Banku do dnia 21.07.2017 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy bezpośrednio  do Oddziałów Banku, do kontaktu z Infolinią Banku lub wypełnienia formularza kontaktowego do kredytu hipotecznego  dostępnego w serwisie internetowym Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji.

*Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. (Dz. U. poz. 819), informujemy, że w przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą oprocentowania istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej.