Poczta Polska i Fundacja BOŚ organizują konkurs plastyczny pt. „Świat oczami młodych”

← Aktualności

Poczta Polska i Fundacja BOŚ organizują konkurs plastyczny pt. „Świat oczami młodych”

| Aktualności

Ruszyły zapisy do trzeciej edycji konkursu plastycznego „Świat oczami młodych”, którego organizatorami są Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Tytuł trzeciej edycji to „Przywróćmy tradycyjne sady”. Zwycięskie prace trafią na znaczki pocztowe.

Szkoły oraz domy kultury mogą zgłaszać uczestników do konkursu do 19 marca. Prace plastyczne należy nadesłać do 14 maja br. Trzy z nich zostaną nagrodzone, a 10 wyróżnionych. Łączna wartość nagród wynosi 10 tys. zł. Jesienią br. dokonania trzech laureatów zostaną wydane na znaczkach pocztowych w serii „Świat oczami młodych”. 100 tysięcy sztuk walorów filatelistycznych z tymi pracami będzie sprzedawanych w placówkach pocztowych kraju oraz w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej. Na znaczkach znajdą się nazwiska autorów prac oraz nazwy ich szkół lub domów kultury.

– Dwie poprzednie edycje konkursu udowodniły jak wielu zdolnych, młodych artystów mamy w Polsce. Tym razem zwracamy się do nich z prośbą o pomoc w pokazaniu, jak ważne jest ratowanie starych odmian drzew owocowych i że zachowanie rodzimej różnorodności biologicznej tak, jak i ochrona kulturowych tradycji lokalnych mają głęboki sens i mogą służyć zachowaniu tożsamości w zglobalizowanym świecie, a każdy z nas może mieć w tym swój udział pielęgnując tradycyjną jabłonkę czy gruszę. Z niecierpliwością czekamy na ich prace – mówi Radosław Żuk, prezes Fundacji BOŚ.

Seria „Świat oczami młodych” to nie tylko emisja filatelistyczna, ale także projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

– Z wielką radością kontynuujemy emisję filatelistyczną „Świat oczami młodych”. Poprzednie edycje konkursu wniosły do polskiej filatelistyki piękne, kolorowe, oryginalne projekty znaczków, a jednocześnie spopularyzowały tematykę ekologiczną wśród młodzieży. Zachęcam młodych artystów do podjęcia wyzwania i ujęcia tym razem tematu tradycyjnego sadownictwa w miniaturowej formie znaczka pocztowego – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Pierwsza edycja konkursu „Świat oczami młodych” odbyła się w 2017 r., pod hasłem „Czas na zdrowie”. W kolejnym roku edycja „Ratujemy klimat” przyciągnęła prawie 60 tysięcy uczestników z całej Polski. W każdej z edycji jury wyłoniło 3 prace, które zostały wydane w emisji filatelistycznej w nakładzie po 100 tys. sztuk.
 
Zgłoszenia do konkursu
Do konkursu zgłaszają się szkoły i domy kultury reprezentowane przez wyznaczonego koordynatora. Rejestracja odbywa się na stronie www.oczamimlodych.pl i trwa do 19 marca 2019 roku.

Do zadań koordynatora należy zorganizowanie konkursu na terenie placówki oraz zapoznanie młodzieży z historią i rolą znaczka pocztowego, a także tematyką dotyczącą tradycyjnych sadów i zwiększania różnorodności biologicznej. W etapie wewnątrzszkolnym, spośród prac wykonanych przez uczniów, należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze, a następnie ich skany przesłać do Fundacji BOŚ za pośrednictwem platformy konkursowej najpóźniej do 14 maja 2019 roku.

Na stronie internetowej konkursu znajduje się wiele materiałów, które pomogą w organizacji konkursu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych. Znajdziemy tam między innymi scenariusz zajęć oraz kompendium wiedzy w postaci artykułów, porad i linków do ciekawych stron internetowych.

Jak przygotować pracę konkursową?

Praca konkursowa ma być ilustracją o wymiarze 25x18,5 cm (orientacja pozioma) do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”, która będzie przedstawiać sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko. Praca ma być wykonana ręcznie, dowolną techniką, które nie jest przestrzenna np. farbami, kredkami, flamastrami, ołówkiem itp. Na stronie internetowej konkursu www.oczamimlodych.pl znajduje się szablon pracy konkursowej oraz szczegółowe informacje, jak należy przygotować pracę, a także porady i wskazówki.

Moc nagród

Nadesłane na konkurs prace oceni komisja, która przyzna 3 nagrody główne i 10 wyróżnień o łącznej wartości 10 tys. złotych. Ponadto, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek znajdą się na zaprojektowanych przez nich znaczkach okolicznościowych wydanych przez Pocztę Polską.

Jak się zapisać?

Na stronie www.oczamimlodych.pl znajduje się formularz, przez który szkoły oraz domy kultury mogą się rejestrować do 19 marca.
oczamimlodych@fundacjabos.pl
www.oczamimlodych.pl

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
tel. 507 006 579
www.fundacjabos.pl