← Aktualności

Program Prosument - informacja

| Aktualności

Informacja w sprawie kredytów z dopłatami udzielanymi w ramach Programu Prosument

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytania dot. kredytów z dopłatą udzielanych w ramach Programu Prosument, informujemy, iż umowa na realizację Programu została podpisana przez Bank Ochrony Środowiska w dniu 26 lutego 2015 r. Sprzedaż kredytów oferowanych w ramach Programu ruszy na początku kwietnia tego roku. Warunki współpracy będą otwarte.

Każdy Klient, który złoży wniosek o udzielenie kredytu, spełniający wymogi określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Prosument. Bank pracuje nad szczegółowymi warunkami oferty, którą przedstawi z wyprzedzeniem, zanim jeszcze rozpocznie się sprzedaż kredytów – tak, aby każdy z Klientów mógł się przygotować do złożenia wniosku. Wnioski będą przyjmowały wszystkie placówki Banku.

Kierując się troską o bezpieczeństwo finansowe wnioskodawców, Bank będzie przykładać szczególną wagę do wysokiej jakości kredytowanych mikroinstalacji. Brana pod uwagę będzie nie tylko wysoka jakość urządzeń, doświadczenie w montażu instalacji, ale i warunki obsługi w ramach serwisu realizowanego już po sprzedaży instalacji. Bank Ochrony Środowiska ma na względzie dobro swoich Klientów.

Bank nie prowadzi listy firm rekomendowanych do udziału w Programie Prosument. Żadna z firm nie została przez Bank uprzywilejowana. Warunki współpracy z przedsiębiorcami będą takie same dla wszystkich firm zainteresowanych udziałem w Programie Prosument.