← Aktualności

Zmiana Regulaminu Produktów Kredytowych

| Przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 5 września 2016 roku wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych, z wyłączeniem JST tj.: jednostek samorządu terytorialnego ("Regulamin"). Główne zmiany polegają na wyodrębnieniu zapisów dotyczących uruchamiania produktów kredytowych oraz zaciągania zobowiązań do umów kredytowych. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Aktualny Regulamin udostępniany jest tutaj.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Stosownie do pkt 11.20 i 11.22 Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji informacji o zmianie Regulaminu, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku, Klient nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.