Rada Nadzorcza BOŚ S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku

← Aktualności

Rada Nadzorcza BOŚ S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku

| Aktualności

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 sierpnia 2019 r., w siedzibie Centrali BOŚ S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, Sekretariat Zarządu, VI piętro, w godzinach 8.00 - 15.30, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

 I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych – odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2019 r.

 II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne - zostaną przeprowadzone do dnia 11 września 2019 r. włącznie, w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy ul. Żelaznej 32. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - w tym szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania znajdują się w załącznikach poniżej.

1 Ogłoszenie

2 Uchwała postępowanie kwalifikacyjne

3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego

4 Formularz oceny adekwatności kandydata na członka Zarządu

5 Polityka oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu

6 Procedura oceny adekwatności

7 Zgoda i klauzula informacyjna dot. kandydata na członka Zarządu