Zmiana Taryfy opłat i prowizji oraz Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

← Aktualności

Zmiana Taryfy opłat i prowizji oraz Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business

| Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 30 ust. 2-3 oraz § 31 ust. 1 Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business (dalej „Regulamin”), od dnia 17 lipca 2015 r. BOŚ Bank wprowadza zmiany w Regulaminie oraz Dziale II - Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (dalej „Taryfa”). Zmiany Regulaminu obejmują w szczególności następujące obszary:
•    wprowadzenie usługi Lounge Key, oferującej bezpłatne członkostwo i dostęp do ponad 800 saloników lotniskowych na całym świecie (pobierana jest jedynie opłata za wizytę - 30 USD);
•         wprowadzenie bezpłatnego ubezpieczenia grupowego, w skład którego wchodzi ubezpieczenie podróżne (NNW, kosztów leczenia oraz assistance medyczny, uszkodzenia/ utraty Bagażu podróżnego, opóźnienia dostarczenia Bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, utraty Kluczy i Dokumentów osobistych, utraty Zakupów) oraz przedłużenie gwarancji na wybrane towary RTV/AGD, zakupione kartą;
•    umożliwienie rezygnacji z papierowych zestawień transakcji (wyciągi dostępne są Bankowości internetowej);
•    aktualizację Komunikatu, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Zmiany Taryfy obejmują:
•    zmianę opłaty rocznej z 95 zł na 8 zł miesięcznie;
•    wprowadzenie opłaty za wydanie karty - 20 zł;
•    obniżenie opłaty za wymianę karty – z 70 zł do 50 zł;
•    podniesienie i ujednolicenie prowizji za wypłatę gotówki w ATM – 4% min. 10 zł;
•    wprowadzenie opłaty za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN – 4%;
•    podniesienie opłaty za przekroczenie limitu z 20 zł na 40 zł;
•    wprowadzeniu opłaty za wyciąg wysyłany w formie papierowej – 5 zł;
•    wycofanie opłat za Pakiet klubowy i wizytę w salonach w ramach pakietu;
•    wprowadzenie opłaty 30 USD za wizytę w salonie w ramach usługi Lounge Key;
•    wycofanie opłaty za duplikat wyciągu karty;
•    wycofanie opłaty za zastrzeżenie karty z winy Klienta.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są również w oddziałach Banku oraz  pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy w trybie i terminach określonych w dotychczasowym „Regulaminie wydawania i użytkowania karty kredytowej typu business."

 

Pliki do pobrania :

Regulamin wydania i użytkownia karty kredytowej typu Business

Dzial II - Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw