← Aktualności

Zmiany w Regulaminach

| Aktualności

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2018 roku wprowadzone zostają zmiany do:

  • Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Pionu Korporacji i Finansów Publicznych,
  • Regulaminu udzielania produktów kredytowych dla segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych 

(„Regulaminy”).

Główne zmiany polegają na wdrożeniu do Regulaminów zapisów dotyczących tzw. mechanizmu podzielonej płatności w celu dostosowania do wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2018 r.  zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Do Regulaminów wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne.

Do pobrania: