139 szkół artystycznych otrzyma dofinansowanie

139 szkół artystycznych otrzyma dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację energetyczną 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce. Dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma MKiDN. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Na podstawie dotychczasowej umowy – zawartej w grudniu 2016 r. – między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”, planowano zmodernizować 156 budynków. Potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia.(źródło: NFOŚiGW)