25 kwietnia Dzień Informacyjny LIFE

Po raz dziesiąty NFOŚiGW organizuje 25 kwietnia w Warszawie Dzień Informacyjny LIFE. To szansa na zdobycie wiedzy o możliwościach finansowania projektów z Programu LIFE, a także wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami i zaprezentowania dotychczasowych działań szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody (więcej o Programie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/).
Na Dzień Informacyjny LIFE 2017 można zapisywać się do 20 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-dzien-informacyjny-life-2017/. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny. Odbędzie się w Warszawie (Sangate Hotel Airport – dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32). Liczy się kolejność zgłoszeń.

Tu znajdziesz agendę

Odbędzie się sesja ogólna i trzy sesje tematyczne; na stoiskach zaprezentowane zostaną projekty i efekty programu LIFE. Sesja ogólna adresowana jest do potencjalnych beneficjentów, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w naborze 2017 i poszukują wiedzy niezbędnej do prawidłowego napisania wniosku. Będzie transmitowana on-line na stronie NFOŚiGW. Zainteresowani będą mogli się dowiedzieć m.in. jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i jak wygląda droga od pomysłu aż po podpisanie umowy, a następnie etap realizacji projektu. Prezentacje przedstawione przez beneficjentów programu LIFE będą bazować na konkretnych przykładach. (źródło: NFOŚiGW)