Bank Ochrony Środowiska w składzie RESPECT Index

Bank Ochrony Środowiska w składzie RESPECT Index


Bank Ochrony Środowiska jest jedną z 28 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych tworzących prestiżowy RESPECT Index.

RESPECT Index publikowany jest już po raz jedenasty i skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na GPW, zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, charakteryzujące się wysoką jakością raportowania i poziomem relacji inwestorskich.

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie firm zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, mocno też akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. „Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów” – czytamy w opisie projektu na jego oficjalnej stronie internetowej.
Warunkiem kwalifikacji do RESPECT Index jest także odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte.

Najnowszą edycję RESPECT Index tworzy 28 spółek.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku – wówczas ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze