Bank z ekologiczną misją – jak BOŚ ją realizuje? Kredyt EkoOszczędny

Inwestycje o charakterze proekologicznym można wesprzeć przynoszącym wymierne oszczędności kredytem EkoOszczędnym. Jest to produkt bankowy dedykowany wszystkim przedsiębiorstwom rozliczającym się na zasadach pełnej księgowości. Z powodzeniem mogą po niego sięgnąć również spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy.

Inwestycje firm często polegają na modernizacji istniejących linii technologicznych, ale także implementacji innowacyjnych systemów i rozwiązań, bardzo często nierozerwalnie związanych z ochroną środowiska naturalnego. W zależności od możliwości finansowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych, firmy realizują ulepszenia w sposób kompleksowy, czasem jednorazowo lub sukcesywnie wdrażają nowe rozwiązania tzw. metodą małych kroczków. Istnieje wiele możliwości sfinansowania inwestycji - począwszy od zaangażowania środków własnych przedsiębiorstwa, poprzez skorzystanie z dostępnych programów unijnych lub krajowych (dotacji, preferencyjnych pożyczek itd.) - aż po wspierające firmę bankowe finansowanie.

Na ogół warunkiem uzyskania finansowania bankowego jest wniesienie udziału własnego przez inwestora w wys. nie przekraczającej 20 proc. wartości inwestycji. Nierzadko jest z tym jednak problem, bo właściciele firm wolą wykorzystać pieniądze konieczne na wkład własny na rozwój firmy albo po prostu nie dysponują odpowiednim wolumenem środków, by ten wkład zapewnić.

Wsparcie atrakcyjnym kredytem
Wyjściem z tej sytuacji może być skorzystanie z atrakcyjnych produktów kredytowych Banku Ochrony Środowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, BOŚ stworzył produkt dedykowany wszystkim przedsiębiorstwom rozliczającym się na zasadach pełnej księgowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości), ale również spółdzielniom mieszkaniowym i jednostkom samorządu terytorialnego. Ten produkt nazywa się „Kredyt EkoOszczędny”.


Przeznaczenie kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym, których celem jest uzyskanie oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia np. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także na zmniejszenie kosztów produkcji ponoszonych w związku ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody oraz uzyskania innych efektów ekologicznych przynoszących oszczędności.


Warunki kredytowania
Bank jest gotowy sfinansować nawet do 100 proc. wartości inwestycji, bez angażowania środków własnych firmy o ile oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięcia pozwolą na spłatę rat kredytu. Oszczędności z tytułu obszarów przyczyniających się do ochrony środowiska można ze sobą sumować. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 10 lat i jest liczony od dnia zawarcia umowy kredytowej. Kredyt EkoOszczędny zasługuje na wyróżnienie w obszarze sektora bankowego stanowiąc duże udogodnienie dla firm pozwalając im w elastyczny sposób, z poszanowaniem wszelkich komponentów środowiska naturalnego, realizować cele inwestycyjne. Nie tylko w przypadku kredytu EkoOszczędnego, ale też przy innych, ekologicznych produktach kredytowych, BOŚ jako jedyny bank w Polsce oferuje profesjonalne doradztwo merytoryczne oraz wsparcie technologiczne specjalistycznej kadry Ekologów będących inżynierami środowiska. Korzystając z wiedzy i dużego doświadczenia tej kadry, klienci mogą dowiedzieć się w jaki sposób działać efektywniej oraz jak optymalnie dobrać rozwiązania techniczne pozwalające zminimalizować wpływ przedsiębiorstw na środowisko, jednocześnie uzyskując wymierne korzyści ekonomiczne.

Autorki, dr inż. Dagmara Jagoda-Pużak oraz dr inż. Bożena Łabuz, pracują w Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska.