Co to znaczy Bank z misją?

Co do zasady bank kojarzy nam się z instytucją zaufania publicznego, działającą w określonych ramach prawnych, w której przechowujemy swoje pieniądze (prywatne czy firmowe), czy - realizując  inwestycje - korzystamy z kredytów. We współczesnym świecie banki oferują jeszcze wiele innych instrumentów i usług finansowych. Jednak w tym artykule chciałabym spojrzeć na   podstawowy, tradycyjny  zakres działania banków, zastanowić się czy w tym zakresie wszystkie banki działają tak samo? Co je różni? Czy tylko wysokość oprocentowania depozytów i odsetek pobieranych od kredytów?

Czy odpowiedź na to pytanie może wynikać z misji Banku? Jeśli spojrzymy na misje większości banków działających na rynku polskim, to niemal w każdej z nich przewija się sformułowanie „rozwój i umacnianie pozycji na rynku”, „koncentracja na potrzebach klientów”, „pomoc klientom w rozwoju”. To oczywiste i właściwe, że banki zwracają uwagę na potrzeby klientów i naturalne, że jak każda instytucja rynkowa – dążą do własnego rozwoju. Czy jednak w tym mocno zmaterializowanym świecie pieniądza można dostrzec coś jeszcze? 

Na tak postawione pytanie odpowiedź przynosi misja Banku Ochrony Środowiska, która mówi, że jest to „Polski Bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla Klientów”,  a jego mottem jest „Z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz”. Czy to znaczy, że nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska  - jest świadomym wyróżnikiem i deklaracją działania? Czy ekologię i troskę o środowisko można łączyć z działalnością bankową?  Jeśli chwilę zastanowimy się nad tym, czym w dzisiejszym świecie jest ochrona środowiska – pozytywna odpowiedź sama przychodzi na myśl, gdyż obecnie  są to przede wszystkim inwestycje. Ich celem jest  ograniczenie wpływu  naszego działania i funkcjonowania na środowisko. Do  takich inwestycji zaliczamy przykładowo  oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne, systemy i samochody do zbierania odpadów i instalacje służące do ich przetworzenia w ponownie użyteczne produktu lub energię odzyskaną ze spalania śmieci. To także filtry i inne technologie ograniczające emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycje proekologiczne to  wszelkie modernizacje technologii, służące np. zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do wytworzenia określonych produktów, zmniejszeniu zużycia wody – np. poprzez wprowadzenie zamkniętego obiegu wód w zakładzie, zmniejszeniu zużycia surowców naturalnych lub zastąpieniu ich surowcem z przetworzenia odpadów. To także nowoczesne uprawy roślin.

Przykłady działań proekologicznych dotyczyć mogą nie tylko sfery przemysłu i technologii. To także przedsięwzięcia poprawiające standard budynków, w których mieszkamy, pracujemy, czy robimy zakupy. W tym przypadku ważne są nie tylko inwestycje służące ociepleniu budynku, wymianie okien i drzwi na bardziej szczelne, wymianie starego pieca na nowy, bardziej sprawny i mniej emisyjny – coraz większego znaczenia nabiera budownictwo energooszczędne, czy pasywne.  W takim budownictwie przyszłe koszty użytkowania mogą być relatywnie niższe, a jego właściciel chętniej znajdzie nabywców czy dzierżawców w wybudowanym obiekcie. 

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia to jednocześnie przykłady inwestycji proekologicznych finansowanych przez Bank Ochrony Środowiska. Bank, który nie tylko udzieli kredytu na takie zadania, ale jego pracownicy – a w szczególności kadra ekologiczna – podpowiedzą korzyści ze stosowania określonych technologii. Dobiorą najlepsze produkty finansowe, czy wreszcie pomogą wyliczyć efekty ekologiczne inwestycji. Przez 25 lat działania Bank udzielił ponad 17 mld zł kredytów proekologicznych, dzięki którym powstały inwestycje o wartości 47 mld zł. Myślę, że te liczby potwierdzają, że Bank Ochrony Środowiska to Bank z misją, którą wdraża, a która nie pozostaje tylko hasłem.

Autorka, Anna Żyła, jest Głównym Ekologiem Banku Ochrony Środowiska