„Czyste powietrze” - rząd będzie walczył ze smogiem

„Czyste powietrze” -  rząd będzie walczył ze smogiem

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował rządowi podjęcie "działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza". Działania te będą składową nowego programu rządowego „Czyste powietrze”.

Przyspieszone zostaną prace nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Powinno ono zostać przyjęte do końca kwietnia 2017 r., aby mogło już „zadziałać” przed nowym sezonem grzewczym 2017 r. Postulowane jest też wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych. W pierwszym kwartale br. ma zostać zmieniona w tym celu ustawa o monitorowaniu i kontroli jakości paliw.

KERM sugeruje także priorytety dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które powinny prowadzić „do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów”. Ma być też wymóg  stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, ale muszą one spełnić wysokie normy ciepłownicze. KERM rekomenduje także Ministerstwu Energii doprowadzenie do obniżenia stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania. Zmiany ustaw dotyczących prawa energetycznego oraz budowlanego mają zachęcić do instalowania pieców elektrycznych lub pomp ciepła w lokalizacjach nie mających dostępu do sieci energetycznej. Rozważane jest także wprowadzenie zachęt podatkowych dla transportu niskoemisyjnego, w tym niższej akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych. Z kolei w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju być może będzie realizowany program mający na celu wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych, przede wszystkim zorientowanych na poprawę jakości powietrza. Z kolei Ministerstwo Rozwoju ma pomysł wprowadzenia dopłat do wymiany tanich pieców węglowych. (na podstawie GramwZielone.pl)