Dlaczego Bank Ochrony Środowiska jest EKO?

Dlaczego Bank Ochrony Środowiska jest EKO?

Na związek BOŚ z ekologią wskazuje już sama nazwa, podkreślająca miejsce BOŚ w krajowym systemie finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. To miejsce i ten związek znajdują odzwierciedlenie w kluczowych dokumentach Banku: statucie i strategii, pojawiając się tam jako misja: „Polski bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów”.

„Ekologiczność” BOŚ przejawia się także w strukturze organizacyjnej Banku. Jest to jedyny bank w Polsce, mający stanowisko Głównego Ekologa, a także Departament Ekologii.Pracuje tu wykwalifikowana kadra, składająca się głównie z inżynierów inżynierii środowiska i specjalności pokrewnych, posiadająca bogate doświadczenie wyniesione z pracy projektowej, w nadzorze realizacji obiektów ochrony środowiska oraz w instytutach naukowych i administracji.

 

Przedsiębiorcy wykazujący postawę ekologiczną wyróżnieni przez Bank Ochrony Środowiska i Fundację BOŚ na warszawskiej gali „Klony"


Podejście do Klientów


Naszych Eko-Klientów staramy się traktować wyjątkowo. Również oferta skierowana do podmiotów wykonujących inwestycje proekologiczne jest wyjątkowa. Pozyskując partnerów, którym – równie jak nam – zależy na finansowaniu przedsięwzięć prośrodowiskowych tworzymy kredyty preferencyjne (np. we współpracy z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej) lub stosujemy specjalne warunki sprzedaży naszych własnych produktów (np. promocja „Zielona inwestycja” w przypadku EKO pożyczki).
Ale nie tylko Klienci stanowią o naszym związku z ochroną środowiska. Sami również staramy się być w zgodzie ze środowiskiem. W 2008 r. w ramach programu „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”, jako rezultat prac prowadzonych wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, wyznaczona została emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, za jaką jesteśmy odpowiedzialni. Wyliczony „ślad węglowy” minimalizujemy nie tylko poprzez działania ograniczające bezpośredni wpływ na środowisko ale także poprzez działania offsetowe. Warto podkreślić, że w ciągu kilku lat, w ramach działań wspólnych z Fundacją BOŚ pracownicy Grupy BOŚ (Banku, Fundacji i Domu Maklerskiego)  wraz z rodzinami posadzili 12,5 ha lasu.
Także inicjatywy Fundacji BOŚ wpisują się w naszą misję. Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Jej przykładowe programy to:

  • „Postaw na Słońce” – promocja wśród młodzieży i osób dorosłych wykorzystania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
  • „Zielona Ławeczka”  – zazielenianie  przestrzeni  miejskiej, 
  • „Brudno Tu” – inwentaryzacja  dzikich  wysypisk w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • „Zdrowo jem, więcej wiem” – edukacja prozdrowotna młodego pokolenia.

W  BOŚ  wyjątkowe miejsce zajmują też zwierzęta. Jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, do którego Klienci mogą wejść ze swoim psem lub kotem. Wspieraliśmy także zwierzęta, dedykując im nasze promocje produktowe i fundując m.in. karmę dla schronisk (10-kg od każdej udzielonej Pożyczki SCHROnisko oprocentowanej), przekazując z własnych środków 1 zł na rzecz Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu za każdą EKOpożyczkę udzieloną w okresie funkcjonowania programu. Wcześniej nasze produkty służyły wsparciem dla programów ochrony: rysia, sowy, morświna, rybołowa, jeża, orła, łosia i wielu innych zwierząt.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o proekologicznej działalności Banku zapoznajcie się z Raportami Ekologicznymi (tu Raporty Ekologiczne są do pobrania) , powstającymi co roku w Departamencie Ekologii i prezentującymi nasz Eko-dorobek, zarówno w formie opisowej, jak i poprzez tabele, pokazujące strukturę kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w poszczególnych latach, wartości współfinansowanych przez Bank eko- inwestycji, czy wreszcie wielkości uzyskanych dzięki nim efektów ekologicznych.

Grażyna Kasprzak