EKOkredyt Prosument II w Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska rusza z EKOkredytem Prosument II. Preferencyjne kredyty na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę będą dostępne w BOŚ od 16 października 2017 r.

W ramach EKOkredytu Prosument II finansowaniem może być objęte do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprocentowanie EKOkredytu jest stałe i wynosi 1 proc. w całym okresie kredytowania, który może wynieść nawet 15 lat. Środki, zarówno na kredyty, jak i na wysokie, sięgające do 30 proc. kosztów inwestycji dotacje, zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najnowsza edycja EKOkredytu Prosument, podobnie jak i poprzednia, skierowana jest do klientów indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Większe są natomiast możliwości związane z wyborem instalacji. Obecnie sfinansowanie zakupu pompy ciepła czy kolektorów słonecznych nie musi być związane z jednoczesnym montażem instalacji elektrycznej, np. paneli fotowoltaicznych.

Warto także podkreślić, że wniosek kredytowy wraz z odpowiednimi dokumentami, może
w imieniu klienta złożyć firma instalatorska. Warunkiem jest posiadanie przez nią pełnomocnictwa z podpisem klienta potwierdzonym notarialnie. Klient może także udzielić instalatorowi stosownego pełnomocnictwa bezpośrednio w placówce Banku Ochrony Środowiska. – Każda instalacja powinno być prawidłowo dopasowana do potrzeb odbiorcy. Jej przewymiarowanie, czyli np. położenie zbyt dużej ilości paneli fotowoltaicznych, niesie ze sobą niepotrzebne wydatki, które nie zostaną odpowiednio zrekompensowane rozliczeniami z zakładem energetycznym – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ. – w przypadku średniej wielkości domu zamieszkiwanego przez czteroosobową rodziną zupełnie wystarczająca jest instalacja o mocy 4-6 kWp – dodaje.

Ograniczenia odnośnie zbyt dużych instalacji wprowadza też sam program. EKOkredytem Prosument mogą być objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kWp. W przypadku kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę ograniczenie wynosi 300 kWt.
Równie ważne jest skuteczne i prawidłowe działanie instalacji sfinansowanej EKOkredytem Prosument II. - Niespełnienie kryteriów NFOŚiGW co do trwałości instalacji w ciągu 36 miesięcy od jej uruchomienia, może być powodem utraty preferencyjnych warunków finansowania i konieczności zwrotu dotacji.– mówi Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ Banku.
Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem obsługującym Program Prosument. EKOkredytem Prosument II można sfinansować zakup i instalację: źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz mikrokogenerację.

Czytaj więcej na:

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii
oraz na www.nfosigw.gov.pl