Elektromobilność

Nowy klaster na rzecz autobusów elektrycznych

Firmy Medcom i Solaris wraz z grupą polskich przedsiębiorstw i uczelni wyższych podpisały list intencyjny o utworzeniu klastra na rzecz rozwoju elektromobilności. Inicjatorem i liderem przedsięwzięcia jest firma Solaris. Łączna wartość projektów badawczo-rozwojowych, które zamierzają zrealizować wszyscy członkowie klastra przekracza 100 mln zł, podał Medcom.

Celem klastra "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności" jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, a w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, bazujących na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce, podano w komunikacie.

Wspólne prace rozwojowe obejmować będą m.in.: opracowanie dedykowanej konstrukcji autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych, zarządzanie energią w celu poprawy operacyjności pojazdów elektrycznych, poprawę parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii, opracowanie innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowanie nowych standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobility.

Uczestnicy klastra wyrażają przekonanie , że opracowanie polskiego autobusu elektrycznego, który mógłby stać się także polskim towarem eksportowym, jest możliwe i warto spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem. Medcom dysponuje własną technologią i autorskimi rozwiązaniami dla eBusów, z których korzystają producenci pojazdów niemal na całym świecie. (źródło: ISBnews)