GUS o stanie środowiska naturalnego w Polsce

Główny Urząd Statystyczny opublikował długo oczekiwane dane przekrojowe opisujące stan środowiska naturalnego w kraju za 2015 rok. Ponad 500 stron wykresów, tabel, zestawień i komentarzy może być użytecznych w różnych analizach dotyczących ekogospodarki.

Obszerny raport bazuje na informacjach przekazanych przez poszczególne ministerstwa i inne instytucje, których działalność dotyczy ochrony środowiska. Zawiera też wyniki kontroli, ocen i podsumowań przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Informacje do raportu zostały także pozyskane od specjalistycznych służb: hydrologiczno-meteorologicznej, geodezyjnej, geologicznej, leśnictwa oraz ochrony przyrody.
GUS przebadał kwestie dotyczące komponentów środowiska, utylizacji odpadów, szkodliwych emisji do atmosfery i wody. Przyjrzał się efektywności działań różnych instytucji powołanych w celu ochrony i kontroli środowiska, ale także ekonomicznym aspektom ich działań. Nie zabrakło też podsumowań dotyczących nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz kosztów bieżących związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Czytaj więcej tu:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2016,1,17.html