Klastry energetyczne zaczynają działać

XI Forum Nowej Gospodarki obradowało nad przyszłością polskiej energetyki. W spotkaniu wzięli udział eksperci, przedstawiciele nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski i Michał Kurtyka.

Wiceminister Andrzej Piotrowski mówił o możliwościach wykorzystania lokalnych zasobów – zwłaszcza odnawialnych źródeł energii – do zapewnienia samowystarczalności energetycznej na poziomie miejscowości, gminy czy powiatu.

Podkreślono rolę klastrów energii w krajowym systemie energetycznym. Dla nowoczesnej energetyki bardzo istotne jest łączenie inicjatyw lokalnych z dużą energetyką.

– Dlatego chcemy mądrze i efektywnie wspierać klastry energii – mówił Andrzej Piotrowski. Klastry mają pełnić kluczową rolę w systemie energetycznym, rozwijać innowacje i wspierać rozwój regionów.

Podczas spotkania odbyła się uroczystość podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy porozumieniem klastrów „KlasGRID” a klastrem „Zielone Podhale”.

Biorący udział w panelu nt. ekologicznego transportu wiceminister Kurtyka przedstawił działania rządu na rzecz rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Przywołał przykład grupy polskich firm i uczelni działających w ramach klastra „Polski autobus elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. W jego opinii rządowe propozycje rozwiązań – zawarte m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności trafiły na podatny grunt i inspirują polskich przedsiębiorców do rozwijania swojej działalności.
(tekst i zdjęcie na podstawie BiznesAlert.pl oraz Ministerstwo Energii).