Polska zorganizuje dużą konferencję klimatyczną

Polska będzie organizatorem 24. Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 roku. Zadecydowała o tym Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu odbywająca się w Marrakeszu (Maroko).

W opinii cytowanego przez BiznesAlert.pl Marcina Korolca, byłego ministra środowiska i negocjatora polityki klimatycznej, Polska ma na tym polu duże doświadczenie. Organizowała już dwa szczyty klimatyczne ONZ – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Kolejna, tak znacząca konferencja organizowana w naszym kraju, to znakomita promocja Polski. Na szczyt klimatyczny w 2018 r. przyjadą przedstawiciele rządów i firm z ok. 200 państw. Debata, jaka na nim się odbędzie, ma doprowadzić do światowego porozumienia w kwestii klimatu. Podjęte zostaną konkretne decyzje dotyczące wdrożenia porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r. W opinii Marcina Korolca w dłuższej perspektywie świat musi przestawić się na mniej emisyjne, innowacyjne źródła energii. Ważne jest jednak, żeby postanowień w kwestiach klimatycznych przestrzegały wszystkie
państwa będące stronami porozumień.