Konferencja nt. OZE w Łomży

5 grudnia w Łomży odbyła się III Konferencja Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Jednostką realizującą Projekt Doradztwa jest NFOŚiGW, a partnerem Projektu to m.in. WFOŚiGW w Białymstoku.

Wśród zaproszonych gości byli m. innymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie Ziemi Podlaskiej oraz Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Zbigniew Kiertowicz, Dyrektor Oddziału BOŚ w Łomży i w Białymstoku.

Projekt doradztwa energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, którzy będą wspierać beneficjentów, doradzając nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej , efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Bank Ochrony Środowiska może uczestniczyć w finansowaniu tych inwestycji, które są skierowane zarówno do osób fizycznych , jak i przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz mieszkaniowego.
(źródło: eko-Polska, na zdjęciu dyr. Zbigniew Kiertowicz).