Konkurs NFOŚ na ośrodki edukacji ekologicznej rozstrzygnięty!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono 16

wniosków w tym naborze, z czego 12 oceniono pozytywnie. W październiku Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca zatwierdziło listę projektów dotyczących budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej podlegającym parkom narodowym. A w listopadzie NFOŚiGW podpisze umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięć ok. 59 mln zł.

Największe dofinansowanie z unijnych pieniędzy otrzymają: Narwiański Park Narodowy (ponad 8 mln zł na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”), Tatrzański Park Narodowy (prawie 8 mln zł na modernizację Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego) i Karkonoski Park Narodowy (ponad 6 mln zł na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego –Pałac Sobieszów).

Pozostałe 18 mln zł zostanie rozdysponowane na: Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Magurski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Drawieński Park Narodowy. – Dzięki realizacji tych projektów unowocześnimy bazę edukacyjną parków narodowych. Prezentacje multimedialne, multisensoryczne projekcje filmowe, zrekonstruowane wnętrze jaskini – to atrakcje, które będzie można obejrzeć dzięki dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020. Te nowoczesne formy przekazu pozwolą jeszcze wyraźniej unaocznić piękno polskiej przyrody i dostrzec potrzebę jej ochrony – zapowiada Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.