Dofinansowanie badań nad CSP i PV

Do 20 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu konkursowego ERA-NET SOLAR. Program przewiduje dofinansowanie międzynarodowych badań nad systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).

Narodowe Centrum Badań Naukowych (NCBiR) na dofinansowanie udziału polskich podmiotów przewidziało 500 tys. euro. Zgodnie z informacjami NCBiR, tematyka konkursu to: „Systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej”.
Do konkursu można składać wnioski, które przewidują badania z następującego zakresu:

  • Innovative and low-cost PV manufacturing issues
  • Advanced PV products and applications
  • PV system integration
  • CSP cost reduction and system integration.

Czytaj więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solar-era-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html