Modernizacja szkół artystycznych

Aż 114 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce zostanie poddanych modernizacji energetycznej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na ten cel z Funduszu Spójności przeznaczono prawie 303,5 mln zł dotacji w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Całkowity koszt projektu wyniesie 377 mln zł.

Umowę w tej sprawie, jeszcze przed Świętami, podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I Wiceprezes Rady Ministrów oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” obejmie 114 szkół z terenu całej Polski (w sumie 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.

– Nie mieliśmy do tej pory tak dużego projektu w obszarze modernizacji energetycznej – podkreślił Prezes Zarządu NFOŚiGW, Kazimierz Kujda. – Podpisujemy w NFOŚiGW coraz więcej umów, ale ta jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Przeprowadzenie tych inwestycji będzie wielkim wyzwaniem, które jednak przyniesie wielki postęp w zakresie efektywności energetycznej i pozwoli na osiągnięcie dużych oszczędności.

Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów i pomp ciepła.

– Niezwykle istotne jest to, że nasze placówki szkolne ograniczą zużycie energii o około 60 procent, a przez to zmniejszą koszty funkcjonowania – zaznaczył Wicepremier Piotr Gliński. – Jednocześnie poprawi się również estetyka, jakość i funkcjonalność szkolnych budynków. To inwestycja, która ma wręcz znaczenie cywilizacyjne. Cieszę się, że kultura została w ten sposób doceniona.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 377 mln złotych. Wnioskowane dofinansowanie opiewało na sumę 357 mln zł (303450000 zł ze środków Funduszu Spójności oraz 53550000 zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

– Już następnego dnia po podpisaniu umowy można przystąpić do ogłaszania przetargów, a potem do wyłaniania wykonawców i rozpoczęcia robót – powiedział Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Artur Michalski. – Już po letnich wakacjach uczniowie zastaną odmienione szkoły – estetyczniejsze, ale przede wszystkim oszczędzające energię i bardziej przyjazne środowisku.

Rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach projektów wsparcie w wysokości 54 mln zł otrzymają także inne placówki, w tym między innymi Biblioteka Narodowa. (źródło: NFOŚiGW)