NFOŚiGW pomoże przygotować wniosek o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach

Trzy bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach przygotowuje w najbliższym czasie NFOŚiGW, który jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Spotkania z doradcami Narodowego Funduszu odbędą się 17 i 24 stycznia oraz 7 lutego 2017 r.

Wnioskodawcy na szkoleniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dowiedzą się m.in., jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie, jakie są kryteria wyboru projektów, jakie obowiązują procedury zawierania umów z wykonawcami oraz które koszty są kwalifikowalne.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-23-poiis-/, gdzie należy wybrać jeden z trzech terminów spotkań w NFOŚiGW. Do 12 stycznia przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie w dniu 17 stycznia; do 19 stycznia na szkolenie w dniu 24 stycznia oraz do 2 lutego na szkolenie w dniu 7 lutego br.

Szkolenia są bezpłatne, jednodniowe i odbywają się w godz. 10:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102).

Warto pamiętać, że o dofinansowanie w ramach działania 2.3 POIiŚ mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.(źródło: NFOŚiGW)

Trzy bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach przygotowuje w najbliższym czasie NFOŚiGW, który jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Spotkania z doradcami Narodowego Funduszu odbędą się 17 i 24 stycznia oraz 7 lutego 2017 r.

Wnioskodawcy na szkoleniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dowiedzą się m.in., jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie, jakie są kryteria wyboru projektów, jakie obowiązują procedury zawierania umów z wykonawcami oraz które koszty są kwalifikowalne.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-23-poiis-/, gdzie należy wybrać jeden z trzech terminów spotkań w NFOŚiGW. Do 12 stycznia przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie w dniu 17 stycznia; do 19 stycznia na szkolenie w dniu 24 stycznia oraz do 2 lutego na szkolenie w dniu 7 lutego br.

Szkolenia są bezpłatne, jednodniowe i odbywają się w godz. 10:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102).

Warto pamiętać, że o dofinansowanie w ramach działania 2.3 POIiŚ mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.(źródło: NFOŚiGW)