Niebezpieczne odpady w krajach UE

Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport pt. "Zapobieganie powstawaniu odpadów niebezpiecznych w Europie - stan na 2015 rok". Za szczególnie szkodliwe dla środowiska uznawane są odpady mineralne, chemiczne oraz medyczne, pochodzące z sektora górniczego i budowlanego. Także – w Polsce.

W raporcie można przeczytać m.in., że większość krajów UE opracowała specjalne strategie radzenia sobie ze szkodliwymi odpadami z produkcji. Utrudnione jest jednak monitorowanie zmian na poziomie całej Unii Europejskiej, które stosują różne klasyfikacje i kryteria klasyfikacji odpadów, uznając je za mniej, lub bardziej niebezpieczne.

Nadal najwięcej niebezpiecznych produktów ubocznych górnictwa i kopalnictwa powstaje w Bułgarii i Estonii. W Bułgarii aż 99 proc. wszystkich produkowanych odpadów niebezpiecznych pochodzi z tej gałęzi gospodarki, w Polsce jest to 53 procent.

Oprócz problemu samego generowania toksycznych odpadów wyzwaniem pozostaje kwestia ograniczania ich emisyjności. Według Europejskiej Agencji Środowiska przyszłością są tzw. „czyste technologie węglowe”, wymagają one jednak jeszcze technicznego udoskonalenia.