Polska chce elastycznej polityki klimatycznej

Pod koniec listopada Komisja Europejska zaprezentowała pakiet „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” mający na celu modernizację europejskiego sektora energetycznego. Komisja ujęła w projekcie zapis o emisji poniżej 550 g/Mwh, jako limitu wsparcia poprzez mechanizm rynku mocy. Stosunek polskiego rządu do tego dokumentu odsłania przeprowadzona przez BiznesAlert.pl rozmowa z Pawłem Sałkiem, Wiceministrem środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Ministerstwo Środowiska po prezentacji przez Komisję Europejską projektu dokumentu „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” zgłasza publicznie uwagi, zwłaszcza do przepisów ograniczających udział węgla energetyce krajów Wspólnoty. – Zapisy w ramach tzw. Pakietu Zimowego dotyczące rynku mocy są dla nas bardzo niekorzystne. Dokument mówi o czystej energii, ale warto zastanowić się, czy takie przemodelowanie rynku energii będzie oznaczało, że będzie ona wytwarzana uczciwie – powiedział w rozmowie z BiznesAlert.pl wiceminister środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Paweł Sałek.

BiznesAlert.pl: Pod koniec listopada Komisja Europejska zaprezentowała pakiet „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” mający na celu modernizację europejskiego sektora energetycznego. Komisja ujęła w projekcie zapis o emisji poniżej 550 g/Mwh, jako limitu wsparcia poprzez mechanizm rynku mocy. Jaki jest stosunek polskiego rządu do tych zapisów?

Wiceminister środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Paweł Sałek: Warto najpierw zadać sobie pytanie czy energia wytwarzana pod rygorem tak sformułowanego prawa będzie wytwarzana w sposób uczciwy. Pamiętajmy, że każde państwo ze względu na uwarunkowania geograficzne ma swoją charakterystykę, różni się składem miksu energetycznego. Polska gospodarka jest oparta na węglu i przez najbliższe lata tak pozostanie. Polski miks energetyczny mimo to zmienia się. Wprowadzane są odnawialne źródła energii. Rozbudowujemy także inne formy pozyskiwania energii. Zapisy w ramach tzw. Pakietu Zimowego dotyczące rynku mocy są dla nas bardzo niekorzystne. Zaproponowany poziom limitu emisji dla rynku mocy, który miał wesprzeć energetykę wyklucza nasz podstawowy surowiec do produkcji energii, a więc węgiel. Wytwarzanie energii w Polsce dotyczy produkcji w podsektorze ciepłowniczym, elektrociepłowni oraz elektrowni zawodowych. Te trzy segmenty tworzą cały sektor energetyczny. Ten zapis będzie dla nas bardzo trudny do zrealizowania. Oznaczać to może wyeliminowanie węgla z energetyki.
Czytaj więcej: http://biznesalert.pl/salek-polska-chce-elastycznej-polityki-klimatycznej-rozmowa/