Prosument w Opolu

Wynik realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, zwanego „Prosumentem Opolskim”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że wyniku realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” – zwanego „Prosumentem Opolskim” w okresie od 01.12.2014 r. do 26.02.2016 r. złożono 488 wnioski na łączną wartość dotacji 4 510 153,36 zł i wartość inwestycji zrealizowanych w kwocie 14 424 761,95 zł.

W toku realizacji Programu „Prosument Opolski” podpisano 419 umów dotacji na łączną kwotę
3 238 155,11 zł.


Szczegółowe informacje na temat zawartych umów przedstawiono poniżej:

Podpisane umowy Ilość
w szt.
Wartość
dotacji w zł
Wartość
inwestycji w zł
Systemy fotowoltaiczne 172 1 575 164,81 5 695 824,13
Pompy ciepła 157 1 401 923,57 5 421 451,70
Kolektory słoneczne 90 261 066,73 1 160 050,44
Suma 419 3 238 155,11 12 277 326,27

W ramach zawartych umów dotacji w latach 2015-2016 uzyskano efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji CO2 na poziomie 1 254,38 Mg/rok.”
(źródło: WFOŚiGW w Opolu)