Przeciw globalnemu ociepleniu

Eksperci Programu Środowiskowego ONZ twierdzą, że obecne cele redukcji gazów cieplarnianych państw (tzw. INDC) są daleko niewystarczające. Przewidują wzrost średniej temperatury globalnej nawet do 3,4oC. ONZ oczekuje wypracowania międzypaństwowych porozumień w tej sprawie.

Według raportu ONZ obecne cele INDC nie pozwolą ograniczyć wzrostu średniej temperatury globalnej do 2oC. Eksperci cytowani w raporcie Do 2030 r. globalna emisja ma wzrosnąć od 54 do 56 mld ton CO2 rocznie, przekraczając znacznie dopuszczalną wartość 42 mld ton. Chcąc zahamować wzrost na poziomie 1,5oC roczna emisja nie powinna być wyższa niż 39 mld ton rocznie.

Od 4 listopada 2016 r. obowiązuje porozumienie paryskie podpisane przez blisko 200 państw. Ratyfikowało je już 97 stron, w tym USA, Chiny, Indie czy Unia Europejska czyli odpowiedzialni za 69,21 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Aby porozumienie weszło w życie powinno je ratyfikować 55 stron odpowiedzialnych za 55 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Celem ostatecznym jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2oC, a docelowo zahamowanie go na poziomie 1,5 st. C. (na podstawie ekologia.pl)